Expertråd per telefon +46 8 50 927 927
  • 10 års ersättningsgaranti
  • Högsta professionella kvalitet
  • Expertråd: +46 8 50 927 927

Råd: Ställa upp partytält

Hur lång tid tar det att ställa upp ett tält? Behöver jag specialverktyg eller stegar? Kan jag ställa upp tältet själv eller behöver jag hjälp? Det är svårt att svara på dessa frågor eftersom svaret beror på tältets typ och storlek. Rådet visar översiktligt hur lång tid uppställningen tar i genomsnitt och förklarar uppställningen av ett partytält i åtta steg. Självklart gäller uppställningstipsen för partytält även för jämförbara lagertält.

Det finns en tumregel: Ju större tält, desto längre tid tar det att ställa upp det. Både tältets storlek och komplexitet spelar roll. Om det finns många stabiliserande delar – tvärstag, bottenram eller extra takförstärkningar – tar uppställningen längre tid och kräver mer jobb. Det tar till exempel kortare tid att ställa upp ett ECONOMY-tält på 4×4 m än ett lika stort men komplexare PREMIUM-tält.

Våra tält är gjorda för att inte kräva ytterligare verktyg för uppställningen. En insexnyckel ingår i leveransen. Vi rekommenderar att en batteriskruvdragare används för att förkorta tiden för hopsättning av stativet. Våra uppställningsanvisningar är tydliga och lättlästa. Rören är märkta för att göra uppställningen enklare och snabbare. Hela arbetet blir därmed enklare. Vill du få en blick av hur uppställningen går till kan du se vår video från uppställningen av ett Professional-tält på 6×6 m.

Ställa upp partytält 6x6m

Videon beskriver uppställningen

Uppskattad uppställningstid och antal personer som behövs

Det blir roligare att ställa upp partytält om vänner och familjemedlemmar hjälper till. Dessutom går arbetet snabbare. För större modeller, exempelvis partytält på 6×12 m är det nödvändigt att ta hjälp av andra. Men mindre partytält på exempelvis 3×6 m kan du ställa upp själv.

I tabellen nedan hittar du det rekommenderade antalet personer och ungefärliga uppställningstider för olika tält i produktserien PREMIUM. De har dubbla extra takförstärkningar och en bottenram som går hela vägen runt om. Det är mer jobb att ställa upp dessa tält jämfört med PE-tält eller tälten i serien ECONOMY. Uppställningstiden för PE-tält och ECONOMY-tält är kortare jämfört med PREMIUM-tält. Det är inte ovanligt att det tar längre tid att ställa upp ett partytält än vad tabellen visar. Ju mer du lär dig om att ställa upp tält, desto snabbare och enklare kommer det att gå.


Tabell: Exempel på ungefärliga uppställningstider för ett Premium-partytält beroende på antalet personer och tältets storlek

Tidsåtgång:upp till 30 min.upp till 1 timmeupp till 1,5 timmeupp till 3 timmar
1 person3x3m, 3x4m4x4m4x6m4x8m, 5x4m, 5x6m
2 personer3x6m3x8m, 4x6m, 4x8m5x4m, 5x6m5x8m, 5x10m, 6x6m
3–5 personer3x10m4x10m, 5x8m, 5x10m6x6m6x8m, 6x10m, 6x12m

Ställa upp ett partytält i åtta steg

Ställa upp ett partytält

1. Planera uppställningen:

Leta upp det bästa uppställningsstället på platsen där du ska ha tältet. Underlaget ska vara jämnt och ha plats för tältet både åt sidorna och uppåt. Planera hur tältet ska ställas upp. Hur många ingångar ska tältet ha och var ska det öppnas? Ska tältet stå i skuggan eller i solen? Ju bättre bild du har av det uppställda tältet, desto bättre kan du förklara det för dem som hjälper till så att uppställningen går smidigt. Det är klokt att ha en stege till hands, eftersom vissa punkter på det uppresta tältet kan ligga högt upp och vara svåra att nå. Och om du vill hänga upp dekor i takstången på tältet rekommenderar vi att du använder en stege. Du behöver inga specialverktyg, men en batteriskruvdragare underlättar arbetet.

2. Påbörja uppställningen:

Med en bra början kommer du långt: Packa upp rör, kopplingar, skruvar och vingmuttrar, gummistroppar, gavelväggar och sidodelar. Lägg dem tillsammans i grupper på marken. Kontrollera att märkningen på rören inte råkar hamna nedåt. Kontrollera med hjälp av bruksanvisningen om alla delar finns med. Om allting finns är det bara att sätta igång med uppställningen.

3. Ställa upp takkonstruktionen:

Lägg först alla stativdelar för taket på marken, på samma sätt som de ska sättas ihop. Sätt sedan ihop stålrören och kopplingarna och skruva ihop den – en insexnyckel medföljer i leveransen. Om du har ett tält i serien PREMIUM eller bättre stabiliseras takkonstruktionen dessutom av en dubbel takförstärkning.

4. Spänn taket:

När takkonstruktionen skruvats ihop vecklar du upp taköverdragen och drar dem – håll i hörnen – över takramen. Spänn taköverdragen och se till att de ligger rätt i takställningens hörn. Om det blåser kan du fixera taköverdraget provisoriskt på några ställen med gummistroppar. Annars väntar du tills tältet hissats upp så att du lättare kommer åt öljetterna och rören.

5. Uppresning del 1:

Ställa upp ett partytält

Lägg de stålrör framför tältet som fungerar som tältets ben. Lyft den ena sidan av tältställningen och sätt benen i förbindelsedelarna.

6. Uppresning del 2:

Lyft upp den andra och fortsätt som från steg 5. Fäst takduken med hakarna i stångbenen – spänningen kan du reglera via de fyra hålen. Fäst sedan överdraget runt om i stativet med gummistropparna. Då kan du släcka lite på de delar där sidodelarna och gavelväggarna ska fästas.

7. Sätt ihop och skruva ihop bottenramen:

Tält med Premium eller högre kvalitet har en stabiliserande bottenram som går hela vägen runt. Den kan monteras flexibelt i delar. Sätt dit bottenramen eller delar av den och skruva fast den. Ställ det nästan klara tältet i kopplingen i bottenramen och sätt ihop med skruvar.

8. Hänga upp sidodelar och gavelväggar:

Veckla ut sidodelarna och gavelväggarna. Sätt fast dem med gummistroppar i stativet och taköverdragets öljetter. Använd de korta jordspikarna om du vill sätta fast de överdragsdelar som ligger på marken. Sedan sätter du fast spännlinorna i tälthörnen i marken med korta jordspikar. Nu är tältet uppställt.

Facit

Uppställningen av ett tält beror på dess storlek och komplexitet. Ett litet tält som ställs upp av en eller två personer tar högst 30 minuter. Tält med måtten 4×6 m eller 4×8 m bör ställas upp av fler personer. Räkna med att det tar knappt en timme. Av erfarenhet tar det över en timme att ställa upp stora partytält på 5×10 m eller 6×12 m och minst sex personer bör delta i arbetet. Ju oftare ett tält ställs upp, desto lättare går det. Vi önskar dig lycka till med uppställningen och mycket nöje med tältet. Kontakta gärna vår servicepersonal om du har frågor om uppställningen av ditt tält.