Företagsinformation

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5 22848 Norderstedt
Hamburg, Tyskland

Registrerat vid domstolen i Kiel, handelsregisternr HRB 8223 KI
VAT- nr: DE 16 78 95 255
Företagsledning: Dr. Frank Frößler, Jens Schedler

Telefon: +46 085 092 7927
E-post: service@taltpartner.se

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är inte skyldiga, men beredda, att lösa tvister hos en konsumentorganisation.

Online-tvistuppgörelse / OS-plattform

Europeiska kommissionen har enligt förordning (EU) 524/2013 satt upp en internaktiv webbplats, tillgänglig elektroniskt på alla Europeiska unionens officiella språk, med en europeisk plattform för tvistlösning mellan konsumenter boende i Europeiska unionen och företag registrerade i Europeiska unionen som erbjuder försäljning av varor och tjänster online (s.k. OS-plattformen / URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

För att skicka in ett klagomål på den s.k. OS-plattformen måste konsumenten fylla i ett formulär. Uppgifterna som måste anger i formuläret finns i bilagan till förordning (EU) nr 524/2013.