Expertråd per telefon +46 8 50 927 927 Ring en expert Expertråd per telefon
  • 10 års ersättningsgaranti
  • Högsta professionella kvalitet
  • Expertråd: +46 8 50 927 927

Företagsinformation


TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Hamburg, Tyskland

Registrerat vid domstolen i Kiel, handelsregisternr HRB 8223 KI
VAT- nr: DE 16 78 95 255
Företagsledning: Stephan Weiß

Telefon: +46 08 50 927 927
E-post: service@taltpartner.se

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är inte skyldiga, men beredda, att lösa tvister hos en konsumentorganisation.

Online-tvistuppgörelse / OS-plattform

Europeiska kommissionen har enligt förordning (EU) 524/2013 satt upp en internaktiv webbplats, tillgänglig elektroniskt på alla Europeiska unionens officiella språk, med en europeisk plattform för tvistlösning mellan konsumenter boende i Europeiska unionen och företag registrerade i Europeiska unionen som erbjuder försäljning av varor och tjänster online (s.k. OS-plattformen / URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). För att skicka in ett klagomål på den s.k. OS-plattformen måste konsumenten fylla i ett formulär. Uppgifterna som måste anger i formuläret finns i bilagan till förordning (EU) nr 524/2013.