Tältpartner Cares

Vi vill inte bara göra gott vid enstaka tillfällen, utan hela tiden!

SOS Toolport Cares

Tältpartner har varit socialt engagerad i flera år och detta vill vi fortsätta med. Vi som nordtyskt företag är mycket angelägna om att agera ansvarsfullt och hållbart. Och därmed stödjer vi olika internationella projekt och institutioner. Bland dessa finns Patengemeinschaft für Hungernde Kinder e.V., Radio Hamburg "Hörer helfen Kindern" e.V., Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. och ALL IS POSSIBLE e.V.. För tillfället alla tyska organisationer med planer för att utöka vårt stöd. 


Översvämningskatastrofen som inträffade i Tyskland i juli 2021 gjorde Toolport mycket förfärade. Otaliga människor i området förlorade sina hem, var tvungna att evakueras och lämnades utan hem och egendom. En del människor miste även livet i samband med översvämningskatastrofen. För att bidra till återuppbyggnaden tvekade Toolport och Tältpartner inte länge och donerade 25 000 euro till aktionsalliansen 'Aktion Deutschland Hilft' med hjälp av TOOLPORT-stiftelsen. Sommaren 2013, när floderna i Centraleuropa gick över sina bräddar på grund av flera dagars regn, stödde Tältpartner organisationen 'Habitat for Humanity' inom ramen för 'Aktion Deutschland Hilft'.

Andra projekt som Tältpartner har stöttat eller tillhandahållit snabb hjälp:

Tältpartner stöder SOS-Barnbyar i Somalia!

SOS-Barnbyars verksamhet i Somalia startade 1983 med bygget av den första SOS-barnbyn i Mogadishu. Förutom ett daghem består byn av tolv familjehus, en verkstad och en idrottsplats. Upp till 120 föräldralösa barn har fått en hemvist här.

SOS-Barnbyn tar hand om runt 120 barn i fyra grupprum. Sedan 1988 har sammanlagt 560 barn, de flesta från området kring Mogadishu, fått lära sig läsa, skriva och räkna i 17 klasser. Efter den andra nivån har ungdomarna möjlighet att förbereda sig för ett självständigt liv i SOS-Ungdomshus. Förutom daghem och skola finns det dessutom en barn- och mödravårdsklinik i SOS-Barnbyn. Blivande mödrar får där nödvändig hjälp: gynekologiska undersökningar, hjälp vid förlossningen och stöd efteråt.

För att skydda dessa barns hem och vidareutveckla det krävs det stöd från västvärlden. Särskilt under inbördeskrig räknas varje liten insats. Tältpartner och Toolport bryr sig särskilt om dessa barn och vill hjälpa dem att få hopp. Därför deltar företaget i det här internationella arbetet. Det har tagit till sin uppgift att stödja uppbyggnaden och den fortsatta driften av det här enastående projektet.

Den värsta katastrofen som FN någonsin stått inför

Toolport Cares

Då marken i Haiti skakade, var Tältpartner – som parter till SOS Barnbyar – snabbt på plats. Toolport och Tältpartner ställde upp med stora, vattentäta tält till organisationerna på plats: snabbt och utan byråkrati. Jordskalvet, som skakade marken den 12 januari 2010 klockan 21:53 lokal tid, hade en magnitud på 7,0. Flera efterskalv följde och orsakade stora skador. Runt 316 000 människor dog och 310 000 skadades. 1,85 miljoner människor blev hemlösa till följd av jordskalvet. Sammanlagt drabbade en tredjedel av Haitis befolkning av katastrofen. De ekonomiska skadorna uppskattas till 5,4 miljarder euro. Det var det värsta jordskalvet någonsin på den amerikanska kontinenten.

En talesperson för Förenta Nationerna kallade naturkatastrofen den värsta som FN någonsin stått inför. När stora översvämningar drabbade Centraleuropa efter dagar av häftiga regn under sommaren 2013, var tiotusentals människor tvungna att evakueras och enbart i Tyskland uppgick kostnaderna för skadorna till åtta miljarder euro. I det akuta läget tvekade inte Tältpartner och Toolport. Inom ramen för kampanjen "Aktion Deutschland Hilft" donerade företaget till 'Habitat for Humanity', som ställde byggfläktar och containrar till förfogande åt översvämningarnas offer och hjälpte till att åtgärda skador.

SOS-Barnbyar hjälper barn och familjer att börja på nytt

Att säkra de grundläggande behoven och ge barnen skydd och ett hem: Det var de första hjälpande åtgärderna som SOS-Barnbyar påbörjade efter det svåra jordskalvet i Haiti. Tältpartner och Toolport fick en förfrågan om att hjälpa och stödja SOS-Barnbyar i deras arbete i Haiti. Företaget ställde stora, vattentäta tält till förfogande. I tälten kan barnen äta och leka tillsammans. De fick även psykologiskt stöd att bearbeta följderna från naturkatastrofen och hämta nya krafter. – Många av barnen hade förlorat både sina föräldrar och sina hem. Tältpartner tillsammans med Toolport hoppas att donationerna direkt till barnen på plats, kan ge hopp inför framtiden och underlätta det dagliga livet.

Vi vill att andra drar nytta av vår tillväxt!

'Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V.' tar hand om behövande barn och familjer i södra Indien. Ett av projekten var att stödja behövande Adivasifamiljer genom att köpa en ko. Genom att sälja mjölken kan en familj täcka en stor del av sina levnadsomkostnader. Tältpartner och Toolport deltog i denna hjälpaktion och köpte en ko till varje nyanställd i företaget under flera år tills projektet avbröts på grund av att priset på korna hade stigit för högt.

Adivasi är ett indiskt stamfolk och utgör sju procent av den indiska befolkningen. De är bland de fattigaste människorna på subkontinenten och 90 procent av dem lever under fattigdomsgränsen. Liksom många indier från de oberörbara kasterna behandlas de som utstötta. Regeringens reformansträngningar för att förbättra deras situation misslyckas med att genomföras. 'Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V.' (Sponsorföreningen för svältande barn) inledde därför ett projekt för en tid sedan. Nödlidande Adivasifamiljer fick en donerad ko av föreningen. Med mjölken - en indisk ko ger ungefär tio liter per dag - kunde familjerna säkra sin försörjning.