Montering av ett partytält

Ställa upp ett partytält kan anses olika per olika modell och kvalitet. Ofta kan det finns en tillgänglig video för att anvisa vissa modeller för en mer övergripande anvisning av en montering av ett festtält. Det visar sig på bästa sätt med att bygg en grund och därifrån underifrån för att avsluta med dukdelar och mindre eller komplexa detaljer som dekoration.

Tid för montering av partytält

Beroende på modell av partytält tar det olika lång tid. Ett större partytält med fler delar och därmed högre kvalitet anger en längre monteringstid och kräver möjligen fler person vid uppbyggnad. Har tältet t.ex. en bottenram skall detta även räknas in i monteringstiden och kräver ett par extra minuter, medans ett tält i lägsta kvalitet inte innehar en bottenram tar denna betydligt mindre tid och kan därför vara mer effektiv.

Även till större storlekar finns fler delar och möjligtvis extra förstärkningar som kräver och tar sin tid att montera korrekt för bästa och högsta kvalitet. Dukar med en högre vikt sa som PVC dukar är även tyngre och kan ta längre tid att veckla ut och breda ut över takets konstruktion.

Vid vissa tillfällen kan verktyg behövas men är inte ett måste da dessa kommer med vid monteringen om de krävs. En insexnyckel kommer med till modeller vid genomgående skruvar och bultar medans det inte krävs vid modellerna av lägsta kvalitet som innehar ett klicksystem.

Antal personer vid montering av ett partytält

Frågan kan absolut ställas, om det är möjligt att montera upp ett partytält på egen hand. Ingenting är omöjligt men vi rekommenderar absolut att minst två personer är med vid uppbyggnad för att undvika eventuella skador av tältets alla rördelar. En obalanserad konstruktion kan leda till överbelastning och därmed skada ett stöttande ben. Fler än två personer är idealt för en säker och stabil montering av ett festtält. Även monteringstiden kan göras mer effektiv med fler än två personer vid montering då en kan göra sig bekant med monteringsanvisningen medans andra kan delar upp delar för att kunna börja i rätt ända. Självfallet tar första gången generellt längre tid innan en har vant sig med sitt tält och dess uppbyggnad. I tabellen nedan listar vi en ungefärlig tid för ett PRO Ultra PVC- partytält i förhållande till antalet personer.

assembly-marquee-roof

Våra partytält bästsäljare

Tabell över monteringstid

Tid: upp till 30 minupp till 1 hupp till 1,5 hupp till 3 h
1-2 personer3x3 m, 3x4 m4x4 m4x6 m4x8 m, 5x4 m, 5x6 m
2 personer3x6 m3x8 m, 4x6 m, 4x8 m5x4 m, 5x6 m5x8 m, 5x10 m, 6x6 m
3-5 personer3x10 m4x10 m, 5x8 m, 5x10 m6x6 m6x8 m, 6x10 m, 6x12 m

8 steg för en enkel montering

Här bryter vi ned monteringen i 8 enkla och smidiga steg för att snabbt och effektiv ha ett uppbyggt partytält redo för din fest eller event.

 1. 1

  Förberedelse

  Förberedelse är A&O vid montering av ett partytält. Se först till att alla delar finns med, detta görs väldigt snart efter leverans för att undvika att det fattas delar när själva monteringen skall se. Använd dig av monteringsanvisningen för att räkna och identifiera alla delar. Skulle en del fattas, ta direkt kontakt med kundservice och ange ditt ordernummer och artikelnummer och antal av den del som fattas så att dessa kan skickas till dig så snart som möjligt.

 2. 2

  Monteringsanvisning

  Gör dig bekant med monteringsanvisningen och läsa nog igenom alla steg för att göra monteringsmomentet så effektiv som möjligt. Vid frågor kan du alltid vända dig till kundservice via telefon för en direkt kommunikation.

 3. 3

  Takduken/dukdelar

  Fördelar takduken och dukdelarna och bred ut dessa på en plan yta. Se till att ytan inte har vassa objekt som kan skada duken. Så som grenar eller vassa stenar kan skada mer än tänkt göra hål i duken innan du själv hunnit upptäcka detta. Kontrollera även duken för att se att alla sömmar är korrekta och inga felsydda stråk existerar.

 4. 4

  Uppdelning av rördelar

  Dela upp alla rördelar, sa som benstolpar, de till takkonstruktionen och den eventuella bottenramen. Detta gör att du har en bättre överblick av allt du behöver och inte behöver springa fram och tillbaka när nästa del skall kopplas samman. Glöm heller inte förstärkningen till taket vid ett tält i högre kvalitet. De kan vara krångliga att eftermontera och undviks lättast när monteringsanvisningen har läst igenom noggrant.

 5. 5

  Takkonstruktion

  Taket och dess konstruktion byggs ihop som första del av tältet och utgör den största delen. Beroende på modell och kvalitet kan denna gå snabbt med ett klicksystem, medans en mer hållbar konstruktion kräver genomgående bultar med muttrar för en säker sammankoppling. Detta kan kräva ett par extra minuter men säkerställer hela konstruktionens gemensamma stadga.

 6. 6

  Takduk

  Därefter dras takduken över takets konstruktion och placeras och sträcks tillrätta över alla rördelar. Den kan absolut vara tajt och håller därmed även samman konstruktionen och avleder överbelastning vid rörelse från vind.

 7. 7

  Benstolpar/bottenram

  Efter att duken har placerat rätt över konstruktionen pallas denna upp från ena långsidan och benstolparna klicks eller skruvas i vid hela långsidan. Detta gör sedan på andra långsidan, här kan en stege eller en hjälpande hand vara det bästa alternativet för att kunna lyfta hela konstruktionen på ett rätt och säkert sätt. Vissa modeller har enskilda fotdelar, de placeras ut sista för att fördela vikten av benstolparna över marken där tältet placeras. Vid fotdelarna monteras även bottenramen som ger pricken över i:et för den extra stabiliteten.

 8. 8

  Sidodelar & gavlar

  Sist men inte minst hängs dukdelarna upp, så som sidodelar och gavlar. De monteras med gummistroppar som först genom öljetter och runt stängerna. Använd dig ogärna av buntband, då dessa är statiska och orörliga kan de slita ur öljetter och skada duken. Därmed finns gummiband som elastiskt ger stöd men även efter vid rörelse av duken från vind.

Tips! Passande stormsäkring till partytält

Slutligen kan det vara extra bra att tänka på det stöd som just ditt partytält behöver. Kanske kommer det blåsa ett par timmar under den tiden som tältet skall stå uppmonterat, eller du planerar att lämna det ute under natten för att demontera under morgondagen. Då är en stormsäkring det perfekta stödet och tillbehöret till ditt tält.

tie-downs-snow

Service | Vi finns där för dig

Kundservice

service-noah