Expertråd per telefon +46 8 50 927 927
  • 10 års ersättningsgaranti
  • Högsta professionella kvalitet
  • Expertråd: +46 8 50 927 927

Tältpartner CARES

Tältpartner CARESVi vill inte bara göra gott vid enstaka tillfällen, utan hela tiden!

Tältpartner utövar sedan flera år ett utvecklat socialt arbete. Det är viktigt för företaget att handla ansvarsfullt och hållbart. Det stöder olika internationella projekt och organisationer. Bland dessa finns de tyska hjälporganisationerna Patengemeinschaft für Hungernde Kinder e.V., Radio Hamburg „Hörer helfen Kindern“ e.V., Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. och ALL IS POSSIBLE e.V.

När stora översvämningar drabbade Centraleuropa efter dagar av häftiga regn under sommaren 2013, var tiotusentals människor tvungna att evakueras och enbart i Tyskland uppgick kostnaderna för skadorna till åtta miljarder euro. I det akuta läget tvekade inte Tältpartner. Inom ramen för kampanjen ""Aktion Deutschland Hilft"" donerade företaget till Habitat for Humanity, som ställde byggfläktar och containrar till förfogande åt översvämningarnas offer och hjälpte till att åtgärda skador.

Ytterligare projekt som Tältpartner stöder eller har hjälpt:

Tältpartner stöder SOS-Barnbyar i Somalia!

Tältpartner CARES

SOS-Barnbyars verksamhet i Somalia startade 1983 med bygget av den första SOS-barnbyn i Mogadishu. Förutom ett daghem består byn av tolv familjehus, en verkstad och en idrottsplats. Upp till 120 föräldralösa barn har fått en hemvist här.

SOS-Barnbyn tar hand om runt 120 barn i fyra grupprum. Sedan 1988 har sammanlagt 560 barn, de flesta från området kring Mogadishu, fått lära sig läsa, skriva och räkna i 17 klasser. Efter den andra nivån har ungdomarna möjlighet att förbereda sig för ett självständigt liv i SOS-Ungdomshus. Förutom daghem och skola finns det dessutom en barn- och mödravårdsklinik i SOS-Barnbyn. Blivande mödrar får där nödvändig hjälp: gynekologiska undersökningar, hjälp vid förlossningen och stöd efteråt.

För att skydda dessa barns hem och vidareutveckla det krävs det stöd från västvärlden. Särskilt under inbördeskrig räknas varje liten insats. Tältpartner bryr sig särskilt om dessa barn och vill hjälpa dem att få hopp. Därför deltar företaget i det här internationella arbetet. Det har tagit till sin uppgift att stödja uppbyggnaden och den fortsatta driften av det här enastående projektet.

Det var den värsta katastrofen som FN någonsin stått inför

Tältpartner CARES

Då jorden i Haiti skakade, var Tältpartner – som parter till SOS Barnbyar – snabbt på plats. Det tyska företaget ställde upp med stora, vattentäta tält till organisationerna på plats: snabbt och utan byråkrati.

Jordskalvet, som skakade marken den 12 januari 2010 klockan 21:53 lokal tid, hade en magnitud på 7,0. Flera efterskalv följde och orsakade stora skador. Runt 316 000 människor dog och 310 000 skadades. 1,85 miljoner människor blev hemlösa till följd av jordskalvet. Sammanlagt drabbade en tredjedel av Haitis befolkning av katastrofen. De ekonomiska skadorna uppskattas till 5,4 miljarder euro. Det var det värsta jordskalvet någonsin på den amerikanska kontinenten. En talesperson för Förenta Nationerna kallade naturkatastrofen den värsta som FN någonsin stått inför.

När stora översvämningar drabbade Centraleuropa efter dagar av häftiga regn under sommaren 2013, var tiotusentals människor tvungna att evakueras och enbart i Tyskland uppgick kostnaderna för skadorna till åtta miljarder euro. I det akuta läget tvekade inte Tältpartner. Inom ramen för kampanjen ""Aktion Deutschland Hilft"" donerade företaget till Habitat for Humanity, som ställde byggfläktar och containrar till förfogande åt översvämningarnas offer och hjälpte till att åtgärda skador.

SOS-Barnbyar hjälper barn och familjer att börja på nytt

Tältpartner CARES

Att säkra de grundläggande behoven och ge barnen skydd och ett hem: Det var de första hjälpande åtgärderna som SOS-Barnbyar påbörjade efter det svåra jordskalvet i Haiti. Tältpartner fick en förfrågan om att hjälpa och stödja SOS-Barnbyar i deras arbete i Haiti. Företaget ställde stora, vattentäta tält till förfogande. I tälten kan barnen inte bara äta och leka tillsammans. De fick även psykologiskt stöd att bearbeta följderna från naturkatastrofen och hämta nya krafter. – Många av barnen hade förlorat både sina föräldrar och sina hem. Tältpartner hoppas att donationerna direkt till barnen på plats, kan ge hopp inför framtiden.

Vi vill att andra drar nytta av vår tillväxt!

Tältpartner CARES

Organisationen Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V. stöder barn och familjer i nöd i södra Indien. Den senaste projektet hjälper Adivasi-familjer att skaffa en ko. Genom att sälja mjölken kan en familj ta hand om en stor del av levnadskostnaderna. Tältpartner deltar i hjälpaktionen genom att köpa en ko för varje ny anställd.

Adivasi-folket är ett indiskt stamfolk som utgör runt sju procent av Indiens befolkning. De tillhör de fattigaste människorna i Indien och 90 procent av dem lever under fattigdomsgränsen. Som många indier i de oberörbara kasterna blir de utstötta från samhället. Reformer från statens sida omsätts inte i praktiken. Organisationen Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V. startade för en tid sedan ett nytt projekt. Adivasi-familjer i nöd får en donerad ko från organisationen. Med hjälp av mjölken – en ko ger runt tio liter per dag – kan familjen säkra sina grundläggande behov.

Tältpartner CARES

Köp kor och hjälp medellösa indiska familjer

De lokala, indiska kollegerna inom Patengemeinschaft für hungernde Kinder letar upp behövande Adivasi-familjer. Familjen får därefter en mjölkko som är mellan tre till fem år gammal. Djuren försäkras och organisationen står även för veterinärkostnaderna. Via webbplatsen MyKuh.com kan vem som helst delta i projektet. Kon får sitt namn från donatorn och kan följas tillsammans med en beskrivning på en digital äng.

Tältpartner är mycket engagerat i projektet. Företaget köper varje år en ko i Indien för varje ny medarbetare.